Directeur-generaal van het VBO BART BUYSSE: "Jongeren zijn als ruwe diamanten."

25/02/2016 // Categorie: Captains of Industry

"Jongeren die op de arbeidsmarkt komen, zijn als ruwe diamanten: ze hebben heel wat potentieel, maar het is aan de bedrijven om er geslepen diamanten van te maken. Bedrijven moeten jongeren kansen geven en er niet meteen alles van verwachten." Bart Buysse, de ‘sociale topman’ van werkgeversorganisatie VBO, blijft voluit gaan voor Young Talent in Action, een breed initiatief om jongeren vlotter op de arbeidsmarkt te krijgen. Met ruime inspraak voor die jongeren.
 
Bedrijvenorganisaties halen meestal het nieuws wanneer ze klagen over de concurrentiekracht (lees: de hoge loonkosten in België). Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) heeft in 2015 echter ook een ander thema prioritair gesteld: de werkgelegenheid van jongeren. Onder de noemer Young Talent in Action werd een actieplan opgestart dat nog minstens tot het voorjaar van 2017 loopt.
 
Bart Buysse: Het is een grote uitdaging om jongeren meer en betere kansen te bieden, via hun opvoeding, het onderwijs en de arbeidsbemiddeling, maar ook via de bedrijven. Het is belangrijk alle jongeren aan de slag te krijgen. Zeker in tijden van de vergrijzing moeten we alle beschikbare talent benutten. Het is een cliché, maar ook een belangrijke waarheid: de jongeren van vandaag zijn de werknemers, de ondernemers en de ‘beslissers’ van morgen. Daarom wilden wij op een systematische manier werken rond jongeren. Er gebeurt al enorm veel, maar alle initiatieven zitten verspreid. Bovendien zitten de bevoegdheden verspreid over diverse politieke niveaus. Het VBO kan als nationale werkgeversorganisatie al die actoren bijeen brengen. In 2015 is al veel werk verzet, met een groots publiek forum in oktober. Met een panel van dertig jongeren hebben we dat in het voorjaar voorbereid. Zij hebben ons veel nieuwe inzichten geboden, zowel over de aanpak als over de inhoud. Met een grote groep experts hebben we daarop verder gewerkt. En op het forum zelf hebben we 2000 jongeren en 1400 beslissers (CEO’s, HR-managers, politici) samengebracht. Dat evenement heeft onze verwachtingen overtroffen. Er was veel dynamiek, enorm veel interactie. De jongeren kozen zelf met wie ze wilden spreken, waar ze gingen luisteren, zoals op een festival met meerdere podia.
 
Input van jongeren
 
GUIDO: En dit is waarop nu verder wordt gewerkt?
Bart: Nu komt het erop aan de voorstellen te realiseren die vorig jaar werden aangedragen door de jongeren, en om het momentum te behouden, het initiatief verder te laten leven. Daarom zijn diverse acties gepland. Eind januari was er een eerste event waaraan we meewerkten: een samenwerking die werd opgestart door de Alliance for Youth (een groep grote bedrijven die stageplaatsen en jobs bieden aan jongeren) en de vier regionale bemiddelingsdiensten. Zij zoeken nog meer bedrijven die zich systematisch op jongeren willen richten. Een groot evenement is er in mei, met HR-managers, CEO’s en jongeren. Daar wordt bekeken hoe men jongeren kansen kan aanreiken, kan omgaan met jonge werkzoekenden en werknemers. We hopen een vademecum te kunnen aanreiken aan bedrijven. De input daarvoor moet deels van jongeren zelf komen. Ook willen we graag concrete projecten in het licht stellen die de samenwerking tussen arbeidsmarktactoren en bestaande organisaties rond jongerentewerkstelling verbeteren. En in maart 2017 is er dan het tweede grote forum rond Young Talent in Action. De formule ligt nog niet helemaal vast, maar het wordt zeker opnieuw erg interactief. Dit wordt meer en meer de reflex binnen het VBO: bij ieder event dat we organiseren, bekijken we of er een link kan worden gelegd naar de jongeren.
GUIDO: Hierin past ook het ambassadeursprogramma? Je zoekt 250 YTIA ambassadors.
Bart: In de voorbereidingen van het eerste forum in 2015 hadden we zeer positieve ervaringen met het bevragen van jongeren. We zijn dan gaan nadenken hoe we dit verder konden zetten. We willen een uitgebreid panel samenstellen, dat we regelmatig kunnen bevragen en betrekken bij onze werking. Ze zijn voor ons een klankbord. Wij willen ze systematisch uitnodigen, samen met de bedrijven die onze partners zijn. Zo kunnen enkelen op 10 maart aanwezig zijn op een seminarie met Paul Bulcke, CEO van Nestlé internationaal, over zijn strategie om zijn bedrijf internationaal uit te bouwen. Maar we denken ook nog aan andere activiteiten.
 
Onderwijs en ondernemingen
 
GUIDO: Op welke doelgroep mik je?
Bart: Voor het forum vorig jaar wilden we niet enkel hogergeschoolde jongeren, maar ook diegenen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Door onder meer een samenwerking met de technische scholen is dat ook gelukt. Van de ambassadors verwachten we een zeker engagement, voldoende mondigheid en een tijdsinvestering. Daarmee mikken we dan eerder op studenten. Maar zij moeten wel mee de verbinding maken naar alle jongeren.
GUIDO: Je blijft gaan voor een brede aanpak, een brede dialoog?
Bart: We willen bruggen slaan tussen onderwijs, ondernemingen en de arbeidsmarkt. Zo moet ook in het onderwijs de reflex veranderen. Het onderwijs zegt vaak niet ten dienste te staan van de ondernemingen. Dat klopt, maar het heeft ook geen zin jongeren opleidingen te laten volgen die geen kans maken op de arbeidsmarkt. Dat leidt alleen maar tot frustraties en weinig perspectieven bij iedereen. Bedrijven kunnen jongeren helpen om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten, met voordrachten, stages, alternerend leren. En de bedrijven kunnen ook het onderwijs helpen, door ruimtes of machines ter beschikking te stellen, door mee te helpen de opleiding te verrijken. Zo zien jongeren beter het nut van hun studies en worden zij ook meer geboeid. En er is het arbeidsmarktbeleid. Een flexibele, dynamische arbeidsmarkt is in het voordeel van de jongeren. Het geeft hen meer kansen.
 
 
 
Word YTIA Ambassador!
 
Wil jij meedenken met het VBO om jongeren vlotter te laten doorstromen op de arbeidsmarkt? Stel je kandidaat via www.youngtalentinaction.be.


(DDW)
 
Terug naar het overzicht

Comments

Meer artikels

Andere interessante Guido-artikels

Volg ons ook op onderstaande sociale media

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het CIM-internet logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

© GUIDO NV - Alle rechten voorbehouden