Ook jobstudenten hebben recht op feestvieren!

17/10/2004 // Categorie: Studentenjobs
Gewone werknemers hebben het toch maar mooi voor mekaar: niet alleen kunnen ze jaarlijks hun gezin in de auto wurmen voor een maand of langer betaalde vakantie, maar om de haverklap zitten ze ook nog eens thuis uit hun neus te vreten omdat er een 'betaalde feestdag' wordt gevierd. Tiens ja: hoe zit dat met jobstudenten? Hebben die ook recht op zo'n betaalde feestdag?
In principe is de reglementering over de betaalde feestdagen ook van toepassing op jobstudenten. Begin dus maar te juichen. En er is nog beter nieuws: in sommige gevallen word je zelfs betaald voor feestdagen die vallen nadat je bent gestopt met je studentenjob!

Betaalde feestdag, ook voor studenten

Als je werkt met een deugdelijk studentencontract, dan zit je op rozen. Elke officiële feestdag die valt binnen je periode van tewerkstelling geldt evengoed voor jou als voor de collega's die daar 'echt' werken. Je werkgever dient je voor die dag een volwaardig loon uit te betalen.

Studentenjob afgelopen, toch nog betaald

Hoe zit het echter als een feestdag valt in de periode net na je tewerkstelling? Uitstekend en verrassend nieuws: ook dan is het in veel gevallen mogelijk een paar extra feestelijke centen binnen te rijven.

* Als je langer dan één maand bent tewerkgesteld zonder onderbreking, dan is je werkgever verplicht loon te betalen voor alle feestdagen die vallen binnen een periode van 30 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst of van de verrichting van arbeid.

* Heb je 15 dagen tot één maand zonder onderbreking gewerkt? Dan zal je werknemer je het loon voor één feestdag moeten betalen, als die valt binnen een periode van 14 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst of van de verrichting van arbeid.

* Minder dan 15 dagen gewerkt? Dan zal je het zonder dit snoepje moeten stellen: er moet geen enkele feestdag uitbetaald worden die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst of van de verrichting van arbeid.

Als een feestdag toevallig in het weekend valt (zoals bijvoorbeeld 1 mei 2005), dan hangt het af van het bedrijf waar je werkt wat precies de regeling zal zijn. In sommige bedrijven mag je dan een dag extra vakantie naar keuze opnemen. Dat geldt uiteraard niet voor feestdagen als Pasen, die altijd op een zondag vallen. Andere bedrijven bieden hun personeel sowieso een royaal aantal extra vakantiedagen aan, maar in ruil wordt dan niet meer gezeverd over elke 'verloren' feestdag.

BETAALDE FEESTDAGEN ACADEMIEJAAR 2004-2005 (1)

Allerheiligen 1 november 2004

Wapenstilstand 11 november 2004

Kerstmis 25 december 2004

Nieuwjaar 1 januari 2005

Tweede Paasdag 28 maart 2005

Dag van de Arbeid 1 mei 2005

Hemelvaart 5 mei 2005

Tweede Pinksterdag 16 mei 2005

Nationale Feestdag (2) 21 juli 2005

Maria Hemelvaart 15 augustus 2005

1) Alle feestdagen en vakantieregelingen tot 2008 vind je als je hier klikt.

(2) Hoewel veel bedrijven en overheidsdiensten ook de Vlaamse Feestdag op 11 juli cadeau doen aan hun werknemers, is die nog niet officieel.

(SDB)


Terug naar het overzicht

Comments

Meer artikels

Andere interessante Guido-artikels

Volg ons ook op onderstaande sociale media

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het CIM-internet logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

© GUIDO NV - Alle rechten voorbehouden