Onderzocht: waarom zingen studenten op cantus?

08/01/2017 // Categorie: Studentennieuws

Tineke van Heule, ons maartje, kan werken gelijk een paardje. Wie studentenclubs zegt, zegt cantussen, wie cantussen zegt, zegt volksliedjes brallen. Het gebruik is in Vlaanderen decenniaoud. Brits professor ontwikkelingspsychologie Robin Dunbar boog zich over de psychologische oorsprong ervan.

Daarvoor onderzocht hij Engelse fraternity-clubs die samen zingen. In Engeland hebben fraternities wel meer dan 1500 leden, die verdeeld zijn in kliekjes van 15 tot 20 man. Kliekjes komen minstens één keer per week samen, maar doen ook veel activiteiten met andere groepen van de studentenclub. Dan nemen ze het tegen mekaar op in goedbedoelde intellectuele spelletjes, of zingen ze, tegen elkaar of met elkaar. Precies die laatste activiteiten waren voorwerp van het onderzoek.

Wat bleek? Zowel samen zingen als tegen elkaar zingen, bevorderde het samenhorigheidsgevoel binnen de groep én tussen groepen onderling. Kliekjes die het opnamen tegen ‘concurrerende’ kliekjes, voelden zich niet alleen meer verbonden met elkaar, maar dus ook met de studenten uit de andere groep.

Nick Simons (Vlaamse Diergeneeskundige Kring) verklaart: “Samen zingen, je moet het gedaan hebben om te weten hoe het voelt: die sfeer, die samenhorigheid. Iedereen kent elk liedje vanbuiten.”

Dat beaamt Dunbar, dus. In het onderzoek beschrijft hij: “Samen zingen en dansen vindt in zoveel culturen plaats, dat het op een of andere manier een evolutionaire aanpassing moet zijn die groepscohesie bevordert. Samen luisteren naar muziek bevordert gevoelens van sociale verbondenheid. Samen muziek maken doet dat stukken meer, zelfs meer dan avondles, yogales of leesclubs.”

Door samen te zingen maak je aan andere leden van de groep duidelijk dat je er dezelfde muzieksmaak op nahoudt, wat gedeelde waarden impliceert en dus wederzijdse aantrekking bevordert. Kinderen die samen muziek maken, worden bijvoorbeeld empathischer voor mekaar.

Dunbar was ook degene die er gisteren op wees dat twee keer per week samen met vrienden op café gaan, goed is voor je gezondheid. Waarvoor hulde.

Foto: Jirka Matousek, 'Beer Cantus' - CC BY 2.0
Terug naar het overzicht

Comment

Andere artikels

Andere interessante Guido-artikels

Volg ons ook op onderstaande sociale media

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het CIM-internet logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

© GUIDO NV - Alle rechten voorbehouden