Examentips van bekende (ex-)proffen

01/01/2017 // Categorie: Studies
Geen mens die beter weet hoe je een examen moet afleggen als de prof zelf. GUIDO ging op bezoek bij tien eminente professoren en vroeg hen een tipje van de examensluier op te lichten. Luister met ons mee, en leer.


Professor RIK TORFS (KU Leuven)

"Veertig seconden is genoeg"

Vakgebied : kerkelijk recht

"Het gekke bij een mondeling examen is dat je al na veertig seconden ziet wat een student waard is, maar uit beleefdheid moet je tien minuten bezig blijven. Dat lijkt kort, maar met de nodige interactie kan je daarin veel meer leggen dan in vijf of zes geschreven bladzijden. Ik geloof zelfs dat bij schriftelijke examens meer uitschuivers in de beoordeling kunnen sluipen, juist omdat je geen toelichting kan vragen, niet kan bijsturen als een vraag verkeerd wordt geïnterpreteerd... Mondeling heb je veel minder kans op misverstanden."

Professor CARL DEVOS (Universiteit Gent)

"Actualiteit stopt niet bij blok"

Vakgebied : politieke en sociale wetenschappen


"Veel studenten lezen de vragen onvoldoende, heb ik gemerkt. Ook moeten ze het leven buiten de cursus in het oog blijven houden. Dat leven staat niet stil. Actualiteit is geen geschiedenis die net voor de blok stopt. Leerrijke illustraties van wat in de cursus behandeld wordt, duiken op terwijl ze die aan het studeren zijn. Een oog op het leven buiten de cursus houden: dat is om nog meer redenen een gezonde houding."

Professor CHRISTINE VAN BROECKHOVEN (Universiteit Antwerpen)

"Kennis en associatie"

Vakgebied : moleculaire genetica

"Ik toets voornamelijk kennis en associatie. Inzicht is voor mij belangrijker dan reproduceren. En eerlijk gezegd merk ik dan wel dat ze dikwijls professoren hebben gehad die hen verplichtten om de stof letterlijk uit het hoofd te leren. Professoren ook bij wie ze niet mogen reageren tijdens de les, terwijl het bij mij juist het omgekeerde is. Dat moeten ze toch een beetje gewoon worden. Ze geloven me soms niet als ik zeg: 'Dit is een typische examenvraag'. (lacht)"

Professor LUC DE VOS (KU Leuven en Koninklijke Militaire School)

"Liever mondelinge examens"

Vakgebied : krijgskunde

"Examen afleggen is bij mij waarschijnlijk niet zo aangenaam, maar de cijfers zijn meestal een stuk beter dan de student op het moment zelf vermoedt. Ik ben een absolute voorstander van mondelinge examens. Ik vind dat de plicht van elke prof, ook al heb je duizend studenten."

Professor-emeritus ETIENNE VERMEERSCH (Universiteit Gent)

"Doe geen moeite"

Vakgebied : moraalfilosofie

"Als een student beweerde dat hij het antwoord niet wist omdat hij te zenuwachtig was, dan vroeg ik: 'Hoeveel is twee plus twee?' Dat antwoord wist-ie natuurlijk wel. En dan vroeg ik: 'Hoe komt het dat je dat wel weet? Je bent toch zenuwachtig?' Zenuwen spelen vooral een rol als je het eigenlijk niet zo goed kent. Geef mij dan maar de student die, toen ik hem een vraag stelde op het examen, zei: 'Doe geen moeite.' Moest ik hem dan een andere vraag stellen? "Doe geen moeite, professor." (lacht) Dat vond ik pas sportief!"

Professor JOHAN VANDE LANOTTE (Universiteit Gent)

"Beestachtig moeilijk, maar correct"

Vakgebied: recht

"Mijn examens zijn beestachtig moeilijk, maar ik probeer op een heel correcte manier te quoteren. Om te beginnen steken we veel tijd in het opstellen van het examen. Nadat het is afgenomen en gecorrigeerd, gaan we elke vraag afzonderlijk evalueren: hoeveel mensen hebben die juist beantwoord, en wie? Zo delen we de studenten op in kwartielen: de sterken, de middelmatigen, de zwakkeren, enzovoort. Als dan blijkt dat een bepaalde vraag door 95% van de studenten verkeerd is beantwoord, zowel bij de besten als de slechtsten, dan is er gewoon iets fout met je vraag."

Professor PAUL DE GRAUWE (KU Leuven)

"Mondelinge examens zijn subjectief"

Vakgebied: economie

"Mondelinge examens vind ik te subjectief, zeker als je met een grote groep zit. Driehonderd studenten mondeling ondervragen, ik kan dat niet objectief doen. Er zijn dagen dat ik goedgeluimd ben, andere wat minder... Op die manier kan je niet vermijden dat een subjectief element gaat spelen, en dan vind ik dat er andere technieken bestaan die dat helemaal ontwijken. Neem nu multiple choice: voor grote groepen vind ik dat heel goed. Het is een zeer objectieve manier van examineren."

Professor RIK COOLSAET (Universiteit Gent)

"Zonder dat de student het beseft"

Vakgebied: internationale politiek

"Mijn vragen beginnen dikwijls met 'Leg uit...' of 'Waarom...' Je moet niet alleen weten wat er gebeurd is, maar ook en vooral waarom. Op de mondelinge examens peil ik naar verschillende onderdelen van de cursus, meestal zonder dat de studenten dat zelf beseffen. Aan de hand van één vraag toets ik het geheel van de cursus. Zelf neem ik het liefst mondelinge examens af, omdat je dan veel beter kunt toetsen wat men verwerkt heeft van de materie."

Professor KRIS DESCHOUWER (Vrije Universiteit Brussel)

"Iemand buizen is niet plezant"

Vakgebied: politieke wetenschappen

"Ik zoek naar examenvormen waarbij studenten uit hun pijp moeten komen. Het kunnen reproduceren van wat ik heb verteld, dat interesseert me niet. Ik verbeter mijn schriftelijke examens trouwens zelf. En maak je geen illusies: iemand buizen is absoluut niet plezant. Als ik een examen slecht quoteer, dan heb ik het minstens twee keer doorgenomen om te zien of ik me niet heb vergist."

Professor BRICE DE RUYVER (Universiteit Gent)

"Eigen redenering opbouwen"

Vakgebied: criminologie

"Je zult bij mij nooit gepakt worden op het feit dat je één onderdeel van je syllabus niet kent. In het eerste jaar peil ik vooral naar parate kennis, maar in de masters ga ik op zoek naar inzicht. Ik geef casussen, en dan verwacht ik niet dat de studenten reproduceren wat ik heb verteld. Nee, ik wil hen tools meegeven. Een student moet bij mij evolueren van het beheersen van zijn materiaal tot het kunnen aanwenden ervan. Het komen tot eigen redeneringen, en dat hoeven daarom niet mijn redeneringen te zijn. Dat meen ik."

(HDP en SL)

Foto: Shutterstock
Terug naar het overzicht

Andere interessante Guido-artikels

Volg ons ook op onderstaande sociale media

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het CIM-internet logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

© GUIDO NV - Alle rechten voorbehouden