Image
11/04/2014

Studentenjobs anno 2014: waar moet je op letten?


De overgrote meerderheid van de studenten zal ergens in 2014 een studentenjob doen. Met studentencontract dus, wat heel voordelig is, zowel wat belastingen als afhoudingen voor de sociale zekerheid betreft. Toch loont het, zeker voor heel ijverige jobstudenten, de moeite om uit je doppen te kijken, want op die voordelen staat een bovengrens. Een overzicht.

Hoe werkt de 50-dagenregel?

Studenten mogen vijftig dagen per jaar werken. Of dat werk gebeurt in de zomervakantie, of in het academiejaar, of allebei, dat maakt niet uit. Jobstudenten betalen slechts 2,71% solidariteitsbijdrage.

Wie de voorziene vijftig dagen per jaar overschrijdt, wordt niet langer als jobstudent beschouwd. In dat geval zal je studentenloon worden verminderd met de gangbare 13,07% afhouding voor de sociale zekerheid, iets waar elke 'normale' werkgever trouwens ook mee te maken krijgt.

De vijftig dagen studentenarbeid tegen fiscaal gunsttarief die je als jobstudent cadeau krijgt, hoeven niet opeenvolgend of in weekblokken gepresteerd te worden. Je kan in principe bijvoorbeeld het hele jaar door elke zaterdag bij dezelfde firma werken onder studentencontract. Opgepast: elke dag waarop je werkt, wordt integraal meegeteld, ook al heb je geen volledige werkdag gepresteerd.

Behouden mijn ouders hun kinderbijslag?

Voor het derde kwartaal is er geen probleem. Dat zijn de maanden juli, augustus en september, de klassieke zomermaanden waarin de meeste vakantiejobs worden uitgevoerd. Hoeveel je in dat derde kwartaal werkt, heeft geen enkele invloed op je kinderbijslag. Eén uitzondering: schoolverlaters mogen tijdens het derde kwartaal maximaal 240 uren werken.

En hoe zit het dan met het eerste, tweede en vierde kwartaal? Daar geldt de volgende beperking: per kwartaal mag maximum 240 uur worden gewerkt. Wordt dat aantal uren in een bepaald kwartaal overschreden, dan verliezen je ouders voor de drie maanden van dat welbepaalde kwartaal hun recht op kinderbijslag. En daar zullen ze echt niet blij mee zijn, want het gaat toch al snel over honderden euro's.

Moet ik belastingen betalen?

De kans is niet zo heel groot. De meeste jobstudenten blijven veilig onder de fiscale drempel. Alleen als je in 2013 een nettobelastbaar inkomen van 7270 euro of meer hebt verdiend, zal je in 2014 zelf belastingen moeten betalen.

Dit nettobelastbaar inkomen bereken je door je beroepskosten af te trekken van je brutobelastbaar inkomen.

Het brutobelastbaar inkomen vind je op je loonbrief terug als 'belastbaar loon'.

Tenzij je veel beroepskosten hebt die je zelf wil bewijzen aan de belastingdiensten, zal de fiscus een forfaitaire aftrek toepassen. Die aftrek bedraagt 28,70% op de eerste 5650 euro, 10% op het gedeelte tussen 5650 en 11.220 euro, 5% op het gedeelte tussen 11.220 en 18.670 euro en 3% vanaf 18.670 euro, met een maximale aftrek van 3900 euro.

Geen paniek als je nettobelastbaar inkomen boven de 7270 euro uitkomt, want je betaalt enkel belastingen op het gedeelte boven dit bedrag. De eventueel van je loon afgehouden bedrijfsvoorheffing wordt volledig terugbetaald als je nettobelastbaar jaarinkomen na controle lager blijkt dan 7270 euro.

Blijf ik fiscaal ten laste van mijn ouders?

Normaal gezien wordt een student beschouwd als persoon ten laste van zijn ouders. Voor het inkomstenjaar 2013 blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je op 1 januari 2014 deel uitmaakte van het gezin (lees: gedomicilieerd bij je ouders) én je nettobestaansmiddelen in 2013 niet hoger waren dan 3070 euro. Voor eenoudergezinnen is dit bedrag 4440 euro.

Opgelet: nettobestaansmiddelen zijn niet hetzelfde als nettobelastbaar inkomen. Je nettobestaansmiddelen bereken je als volgt:

1- Tel het belastbaar loon op dat je terugvindt op loonbrieven, vervangingsinkomsten, je leefloon enzovoort, met uitzondering van de eerste 2560 euro die je als jobstudent hebt verdiend met een studentencontract.

2- Trek er 20% van af, met een minimum van 430 euro. Noteer het verkregen bedrag.

3- Tel je alimentatiegeld op, minus 3070 euro, en trek er 20% van af.

4- De som van de bedragen die je hebt verkregen na de berekeningen in stap 2 en stap 3 vormt je nettobestaansmiddelen.

Als uit dit alles blijkt dat je fiscaal niet langer ten laste van je ouders bent, zullen zij een belastingvermindering verliezen die kan oplopen tot een paar duizend euro.

(SDB)


Comments

JOBS & STAGES

Emma werkt in een kunstwinkel

Emma De Kestelier (24, zij/haar), studeert Gender en Diversiteit via een interuniversitaire master. Naast [...]

Energiecrisis veroorzaakt weinig tijdelijke werkloosheid

"Ondanks de energiecrisis roepen bedrijven slechts beperkt tijdelijke werkloosheid in," klinkt [...]

  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

TopMovies

SOCIALPoll

Job in the picture

  • Slider
  • Slider
  • Slider

GUIDO NV is het nummer 1 Belgische niche-mediabedrijf naar de doelgroep jongeren (studenten in het bijzonder), scholieren en Young Starters

Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge
Tel.: +32 (0) 9 210 74 84