Image
24/01/2019

Legendarische filosofieprofessor Etienne Vermeersch overleden

Eén keer heb ik professor Etienne Vermeersch mogen interviewen, een jaar of vijftien geleden, in een broodjeszaak tegenover de ingang van de Blandijn in Gent. Toen ik door mijn vragen heen was en mijn dictafoontje uitschakelde, keek hij me verbouwereerd aan.
"Dat was het?!" vroeg hij briesend. "Maar ik heb het over tal van belangrijke onderwerpen nog niet gehad!" Vervolgens stak hij een monoloog af die langer duurde dan het interview zelf, terwijl ik stilletjes zat te sterven. Toen hij uiteindelijk zweeg, sneerde hij: "En wie gaat ge morgen interviewen? Joyce De Troch?" Hij stond op en beende weg. Ik ben in het café ernaast een trappist gaan drinken om te bekomen.
Met een bang hart mailde ik Vermeersch 's anderendaags het uitgetikte interview ter nalezing, ervan overtuigd dat hij er brandhout van zou maken. Tot mijn verbazing mailde hij terstond terug: "Dat hebt u uitstekend gedaan." Hij verzocht me één aanpassing door te voeren in de tekst. Zijn woorden "Ik ben een beetje een smeerlap" wou hij graag veranderd zien in "Ik ben een beetje jennerig". Ja, dat was hij. Gelukkig maar.

Herbert De Paepe
 
(foto VRT)
 
Klik hier om het oude GUIDO-interview met Etienne Vermeersch te lezen

Comment

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

SOCIAL

TopMovies

Poll

Job in the picture

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

GUIDO NV is het nummer 1 Belgische niche-mediabedrijf naar de doelgroep jongeren (studenten in het bijzonder), scholieren en Young Starters

Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge
Tel.: +32 (0) 9 210 74 84