Image
12/03/2020

Universiteiten en hogescholen nemen maatregelen tegen het coronavirus

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nemen ook universiteiten en hogescholen de nodige maatregelen. Zo vervangen de universiteiten colleges zoveel mogelijk door online vormen van onderwijs en worden grote evenementen afgelast. Het personeel wordt gevraagd om eventueel thuis te werken.

Gent
De universiteit van Gent liet gisteren – dinsdag 11 maart – aan haar studenten weten dat er maatregelen worden getroffen omwille van het coronavirus. Op hun schoolwebsite kan je de precieze lijst met maatregelen vinden die indien nodig geüpdatet wordt.

De lessen op donderdag 12 maart en vrijdag 13 maar gaan door zoals gepland, tenzij de verantwoordelijke lesgever hier anders over bericht. Vanaf volgende week, maandag 16 maart, worden de lessen en practica waarbij studenten niet op een afstand van minimaal 1 meter van elkaar aan de onderwijsactiviteit kunnen deelnemen, vervangen door een alternatief. Deze maatregel loopt tot aan de paasvakantie.
Dit weekend beraadslagen alle lesgevers hoe ze hun opleidingsonderdeel digitaal gaan laten verlopen. Ten laatste zondagavond 15 maart krijgt iedereen hier informatie over.

Op de Arteveldehogeschool is er ook een waslijst aan preventiemaatregelen. Zo kiest de school voor afstandsonderwijs. Via het schoolplatform Canvas zal geïnformeerd worden wanneer en op welke manier de lessen zullen doorgaan. Voor sommige praktijkvakken/-sessies is het gebruik van de praktijklokalen noodzakelijk. Dan gaan de lessen voor dat vak door op de campus, natuurlijk met de nodige maatregelen inbegrepen. Ook de sportactiviteiten van de school worden tot de paasvakantie opgeschort.

Leuven
Ook op de Universiteit van Leuven zijn nieuwe maatregelen van kracht. Ook daar worden de colleges mogelijk vervangen door vormen van online onderwijs. Andere onderwijsactiviteiten, zoals practica en werkvormen in kleinere groepen, kunnen wel plaatsvinden voor zover voldoende fysieke afstand tussen de aanwezigen gegarandeerd kan worden.

Wat betreft grote evenementen, wordt aan organisatoren gevraagd om strikt rekening te houden met de zeven criteria die de overheid oplegt (aantal mensen, intensiteit van het contact, duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte, opletten voor kwetsbare mensen, haalbaarheid, kan je de activiteit uitstellen). Aan personeelsleden wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken waar mogelijk.

Antwerpen
De Universiteit van Antwerpen voert ongeveer dezelfde maatregelen uit. Ze willen ook maximaal inzetten op online lesgeven en afstandsonderwijs. Er wordt prioriteit gegeven aan groepen van meer dan 50 studenten. Online lesgeven kan via livestreaming met de opnameapparatuur in aula’s en via het digitale platform Blackboard. Docenten kunnen ook hun lessen via tablet of smartphone opnemen en online ter beschikking stellen.

Lessen in groepen kleiner dan 50 studenten kunnen wel plaatsvinden, maar worden verplaatst naar grotere aula’s. Voor practica wordt gekeken of bepaalde practicalessen opgesplitst kunnen worden zodat een groep van bijvoorbeeld 40 studenten opgesplitst kan worden in twee lessen van 20.

Hasselt
In Hasselt sluit de Hogeschool PXL preventief de deuren uit voorzorg. Vanaf vandaag, donderdag 12 maart zullen alle lessen de komende drie weken online doorgaan. Ook de administratieve diensten zullen maximaal inzetten op thuiswerken. Ook op de AP Hogeschool zijn ze aan het kijken voor maatregelen. De lessen gaan hier wel gewoon door, maar alle binnen- en buitenlandse excursies of uitstappen worden uitgesteld. Ook infobeurzen en evenementen worden geannuleerd.

In alle steden worden ook fuiven, cantussen, thema-avonden in faculteitsbar en gelijkaardige activiteiten in besloten ruimtes afgeraden. Veel studentenverenigingen zetten hun activiteiten voor enkele weken on hold.

Algemeen: nog eens de extra preventiemaatregelen opgesomd:
 • Als je niest, bedek je mond en neus met een wegwerpzakdoek en gooi die daarna weg. Geen wegwerpzakdoek? Nies tegen je arm en niet in je handen
 • Vermijd handen schudden
 • Was handig grondig, best met zeep of ontsmetten met een handgel op basis van alcohol
 • Alle poetspersoneel beschikt over een spray met ontsmettingsmiddel. Je kan het product bij hen ontlenen om je werkplek extra te reinigen
 • Wees alert voor symptomen: hoest, koorts, kortademigheid. Neem telefonisch contact op met je huisarts als dergelijke symptomen opduiken
 • Als je ziek bent: blijf thuis en blijf uit de buurt van personen met mogelijks verminderde weerstand (vanaf 60 jaar, zieken, mensen met een chronische aandoening,…)
Meer informatie vind je op de schoolwebsites.

(Sophie S.)
 
 

Comment

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

SOCIALPoll

Naar wie luister jij?

 Naar mijn universiteit
 Naar de Veiligheidsraad
 Naar niemand

Job in the picture

GUIDO NV is het nummer 1 Belgische niche-mediabedrijf naar de doelgroep jongeren (studenten in het bijzonder), scholieren en Young Starters

Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge
Tel.: +32 (0) 9 210 74 84