Image
10/12/2004

Studentenjobs: Alles op een rijtje

89% van de studenten van 18 en ouder werkt! Hoog tijd dus om alles wat je moet weten over studentenjobs op een rijtje te zetten.

 

1. Ik wil werken.
Dat mag! Als je voltijds student bent, kan je zowel tijdens de zomervakantie (jobstudenten) als in het jaar (werkstudenten) arbeid verrichten met een studentencontract, behalve:
• als je meer dan 6 maanden werkt
• als je stage loopt
• als je jonger bent dan 15

2. Ik zoek werk.
Gok niet op één paard, maar zoek een job via verschillende kanalen:
• VDAB
• Interimkantoren
• Jobdiensten unief/hogeschool
• Jobsites
• Jobkranten
• Familie, vrienden en kennissen.
Nog 1001 tips en een uitputtende lijst met joblinks vind je op http://werklinks.vdab.be

3. Ik vind werk.
Mooi zo. Het eerste wat je moet doen is een contract ondertekenen in drievoud, met volgende ingrediënten:
• Identiteit, geboortedatum, woon-en/of verblijfplaats van werkgever en werknemer
• begin- en einddatum van tewerkstelling
• plaats van tewerkstelling
• beknopte functiebeschrijving
• arbeidsduur per dag en per week
• toepasselijkheid van de wet van 12/04/65 betreffende bescherming van het loon
• het overeengekomen loon, of de wijze en basis van berekening ervan
• tijdstip van loonbetaling
• eventuele proeftijd
• eventuele plaats van huisvesting als werkgever de student huisvest
• het bevoegde paritair comité
• aanvang en einde van de gewone arbeidsdag, tijdstip en duur van de rusttijden, dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid
• plaats en manier waarop persoon te bereiken is, die overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen bij ongevallen
• plaats van de verbandkist
• namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad (als die opgericht is)
• namen en contactmogelijkheden van de vakbondsafvaardiging (als er een syndicale delegatie is) • adres en telefoonnummer van bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst
• adres en telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten.

4. Ik werk
Uitstekend. Uiteraard kom je op tijd, doe je je best en gehoorzaam je je baas. De werkuren vind je in je contract, maar wat als je overuren, nachtarbeid of weekendwerk wil verrichten?

Overuren
• alleen voor 18 of ouder
• alleen bij "plotse en onverwachte toename van de hoeveelheid werk"
• niet meer dan 11 uur per dag werken
• 50% extra loon; op zon- en feestdagen 100%

Nachtarbeid
• alle prestaties tussen 20 en 6 uur
• minderjarigen NOOIT tussen middernacht en 4 uur • minstens 12 uur tussen twee shifts
• geen shifts van 23 tot 7 of van 22 tot 6 uur

Weekendwerk
• zondagwerk in principe verboden, maar er is een waslijst uitzonderingen: horeca, zelfstandige kleinhandel, bepaalde zondagen van het jaar, toeristische centra, enzovoort.
Kortom, in België zijn er achterpoortjes genoeg om bijna iedereen die dat wil 24 uur op 24, 7 dagen op 7 aan de slag te houden. Je studentenbeurs kan er alleen maar wel bij varen


5. Ik stop met werken 
Je studentenjob wordt doorgaans beëindigd op de datum die in je contract is vastgelegd. Maar misschien wil je baas er wel vroeger een einde aan maken, of ben jij het na een paar dagen beu.

Je wordt ontslagen
Dat kan je overkomen tijdens of na je proeftijd.

 • Je wordt ontslagen tijdens je proeftijd
  • proeftijd = minimum 7 dagen, maximum 14 dagen (3 arbeidsdagen als uitzendkracht, tenzij anders is overeengekomen in je contract)
  • eerste 7 dagen: je kan in principe niet ontslagen worden, behalve om dringende redenen
  • dag 8 tot 14: je werkgever kan de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding.
 • Je wordt ontslagen na je proeftijd.
  • opzegtermijn: 3 of 7 dagen, afhankelijk van het feit of je werd aangenomen voor minder of meer dan een maand
  • vraag een ontslagbewijs

Je stapt zelf op 
Ook dit kan je doen tijdens of na je proeftijd.

 • Je stapt zelf op tijdens je proeftijd. 
  Tijdens je proefperiode kan je steeds opstappen zonder opzegtermijn of bijkomende opzegvergoeding (na 7 dagen).
 • Je stapt zelf op na je proeftijd
  • geef schriftelijk, liefst aangetekend je opzeg
  • opzegtermijn: 1 of 3 dagen, afhankelijk van het feit of je werd aangenomen voor minder of meer dan een maand

6. Ik word betaald
Fijn: je krijgt een loon. Maar hoeveel? En is dat een rechtvaardig bedrag? En wat voor fiscale consequenties hangen daaraan vast?

Hoeveel? 
Als student van 21 of ouder heb je recht op hetzelfde loon als een 'gewone' werkkracht in het bedrijf en in de sector waarin je werkt.
Jongere jobstudenten krijgen maar een percentage van die barema's:
• 20 jaar: 94%
• 19 jaar: 88%
• 18 jaar: 82%
• 17 jaar: 76%
• 16 jaar en jonger: 70%

De minimumlonen per sector zijn vastgelegd in CAO's (collectieve arbeidsovereenkomsten). Je kan ze opsnorren via: www.meta.fgov.be

Sociale zekerheid?
Een doorsnee werknemer moet een flinke hap uit zijn brutoloon afstaan aan de staat. Studenten die een centje bijverdienen hebben daar veel minder last van.
• Jobstudenten betalen slechts 2,5% solidariteitsbijdrage als ze in juli, augustus of september slechts 23 dagen effectief werken (dus ± een kalendermaand)
• Jobstudenten betalen 13,7% sociale zekerheid vanaf hun 24ste werkdag in juli, augustus of september
• Werkstudenten betalen altijd 13,7% sociale zekerheid.

Momenteel wordt gewerkt aan voorstellen om deze regeling te versoepelen. Doe navraag om zeker te zijn.

Kinderbijslag? 
Studenten die nog minstens 1 studiejaar voor de boeg hebben:
• tot en met augustus van het jaar dat je 18 wordt: kinderbijslag onvoorwaardelijk behouden
• je werkt met studentencontract? kinderbijslag onvoorwaardelijk behouden
• je werkt zonder studentencontract? kinderbijslag behouden als je niet meer dan 79 uur per maand werkt •

Afstuderende studenten (schoolverlaters):
• tot en met augustus van het jaar dat je 18 wordt: kinderbijslag onvoorwaardelijk behouden
• je verliest kinderbijslag voor elke maand (buiten de vakantieperiode) van je wachttijd waarin je meer dan 416,47 euro verdient

Studiebeurs? 
Geen paniek: een studiebeurs wordt berekend op het inkomen dat je ouders twee jaar geleden hadden. Met het inkomen van de student zelf wordt geen rekening gehouden.

Belastingen? 
Zelf belastingen betalen moet pas vanaf een bruto belastbaar inkomen hoger dan 6850 euro op jaarbasis. Dit stemt overeen met een brutoloon van maximaal 7975,80 euro per jaar voor arbeiders (exclusief vakantiegeld) en 7819,91 euro per jaar voor bedienden (inclusief vakantiegeld: exclusief vakantiegeld komt het neer op 6756,67 euro bruto per jaar). Maar jouw studentenwerk kan ook financiële gevolgen hebben voor je ouders of andere familieleden bij wie je fiscaal ten laste bent.

Situatie

Inkomen student
(bruto-belastbaar per jaar)

Fiscaal ten laste?
Tweeoudergezin

minder dan of gelijk aan € 2512.50

Ja
Tweeoudergezin meer dan € 2512.50 Nee

In brutoloon komt dit neer op ongeveer 2925,45 euro bruto per jaar voor arbeiders (exclusief vakantiegeld) en 2890,25 euro per jaar voor bedienden (inclusief vakantiegeld; exclusief vakantiegeld komt het neer op 2478,27 euro bruto per jaar).

Situatie

Inkomen student
(bruto-belastbaar per jaar)

Fiscaal ten laste?
Eénoudergezin

minder dan of gelijk aan € 4350

Ja
Eénoudergezin meer dan € 4350 Nee

In brutoloon komt dit neer op ongeveer 5064,95 euro bruto per jaar voor arbeiders (exclusief vakantiegeld) en 5004,03 euro per jaar voor bedienden (inclusief vakantiegeld; exclusief vakantiegeld komt het neer op 4290,73 euro bruto per jaar).

Kortom, als je schat dat je inkomen uit studentenarbeid hoger zal zijn dan de cijfers uit bovenstaande tabellen, moet je eerst eens thuis rond de tafel gaan zitten, want je ouders zullen dan door jouw ijver meer belastingen moeten betalen.
www.vdab.be
www.jobwerking.be
www.randstad.be
www.student.creyfs.be
www.abvvjongeren.be
www.acv-jongeren.be
http://aclvb.be/index.php?st=ACLVB-jongeren


Comments

JOBS & STAGES

Seppe is attractiebediener in Plopsaland

Wie: Seppe (19) Studie: Industrieel ingenieur elektromechanica aan Universiteit Gent Studentenjob: [...]

Wees de slimste tijdens je sollicitatiegesprek

Wat is het ergste dat je kan doen op een sollicitatiegesprek? Stotteren? Niezen? Je kop koffie omstoten? [...]

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

SOCIALPoll

Hoe ga jij om met de vierde coronagolf?

 Ik ga evenveel uit als vroeger, maar volg de regels
 Ik probeer de regels te omzeilen waar mogelijk
 Ik ga minder uit, door corona
 Ik ging sowieso niet veel uit

Job in the picture

GUIDO NV is het nummer 1 Belgische niche-mediabedrijf naar de doelgroep jongeren (studenten in het bijzonder), scholieren en Young Starters

Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge
Tel.: +32 (0) 9 210 74 84