Image
19/06/2005

23 dagen extra studentenwerk buiten de schoolvakanties

De kogel is door de kerk: de regering heeft beslist dat studenten voortaan 46 dagen mogen werken met verlaagde sociale bijdragen, in plaats van de gebruikelijke 23. Jazeker, dat is een verdubbeling. Die 23 extra dagen mogen echter enkel buiten de zomermaanden worden gepresteerd
.

2 x 23 dagen werken tegen gunsttarief

De algemene regel was: studenten mogen in de zomer één maand werken als jobstudent tegen het gunsttarief van 2,5% solidariteitsbijdrage. Daar is discussie rond gekomen toen sommigen die maand beschouwden als een kalendermaand, terwijl anderen (vooral de interimkantoren) de regeling interpreteerden als een maand aan één stuk effectief werken. Helemaal op z'n Belgisch kwam er een compromis uit de bus:

• Jobstudenten betalen slechts 2,5% solidariteitsbijdrage als:

- ze in juli, augustus of september maximum 23 dagen effectief werken (dus ± een kalendermaand)

Voor alle duidelijkheid: dat blijft zo. Er zijn nu wel 23 extra werkdagen voor jobstudenten voorzien, maar dan enkel buiten de schoolvakanties. De sociale bijdrage wordt voor die extra dagen iets hoger, maar is nog steeds erg schappelijk.

• Jobstudenten betalen slechts 4,5% solidariteitsbijdrage:

- Vanaf hun 24ste tot en met hun 46ste dag effectief werken buiten de zomermaanden

Vanaf de 47ste werkdag (of de 24ste werkdag in juli, augustus of september) betaal je 13,7% sociale zekerheid, net als iedereen.

Hoe zit het met mijn loon?

Als student van 21 of ouder heb je recht op hetzelfde loon als een 'gewone' werkkracht in het bedrijf en in de sector waarin je werkt. Jongere jobstudenten krijgen maar een percentage van die barema's:

•        20 jaar: 94%

•        19 jaar: 88%

•        18 jaar: 82%

•        17 jaar: 76%

•        16 jaar en jonger: 70%

Maak je geen zorgen om je kinderbijslag. Voor studenten die nog minstens 1 studiejaar voor de boeg hebben, wordt de kinderbijslag onvoorwaardelijk behouden als je werkt met een studentencontract.

Ook voor je studiebeurs geen paniek: die wordt berekend op het inkomen dat je ouders twee jaar geleden hadden. Met het inkomen van de student zelf wordt geen rekening gehouden.

Wat de belastingen betreft: die laten jobstudenten meestal met rust, tenzij je als student echt heel veel hebt verdiend. De fiscale plafonds zijn trouwens, net als het aantal werkdagen, verdubbeld.

Een geldig studentencontract bevat...

* identiteit, geboortedatum, woon-en/of verblijfplaats van werkgever en werknemer

* begin- en einddatum van tewerkstelling

* plaats van tewerkstelling

* beknopte functiebeschrijving

* arbeidsduur per dag en per week

* toepasselijkheid van de wet van 12/04/65 betreffende bescherming van het loon

* het overeengekomen loon, of de wijze en basis van berekening ervan

* tijdstip van loonbetaling

* eventuele proeftijd

* eventuele plaats van huisvesting als werkgever de student huisvest

* het bevoegde paritair comité

* aanvang en einde van de gewone arbeidsdag, tijdstip en duur van de rusttijden, dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid

* plaats en manier waarop persoon te bereiken is, die overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen bij ongevallen

* plaats van de verbandkist

* namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad (als die opgericht is)

* namen en contactmogelijkheden van de vakbondsafvaardiging (als er een syndicale delegatie is)

* adres en telefoonnummer van bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst

* adres en telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten.

(SDB)


Comments

JOBS & STAGES

Kickstart je carrière met de hulp van een gratis webinar

Je hebt het vast al gemerkt. In coronatijden heb je heel wat concurrentie bij de zoektocht naar een job. [...]

Maak van je cv een opvallende binnenkomer met deze 4 originele tips

Leuke vacature gevonden? Grote kans dat je niet de enige bent die wilt solliciteren. Natuurlijk is de [...]

  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

SOCIALPoll

Naar wie luister jij?

 Naar mijn universiteit
 Naar de Veiligheidsraad
 Naar niemand

Job in the picture

GUIDO NV is het nummer 1 Belgische niche-mediabedrijf naar de doelgroep jongeren (studenten in het bijzonder), scholieren en Young Starters

Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge
Tel.: +32 (0) 9 210 74 84