Image
11/11/2006

20 harde feiten rond studentenjobs

De regels en wetten rond studentenjobs zijn er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Onze losse greep van twintig harde feiten licht alvast een tip van de sluier op
.

Wist je dat...

... 'student' geen woord is dat in de wetgeving voorkomt, en dus evengoed kan slaan op scholieren als op wie hoger onderwijs volgt?

... je niet langer als jobstudent wordt beschouwd als je langer dan zes maanden werkt?

... buitenlandse studenten uit de EER + Zwitserland in ons land een studentenjob kunnen doen net als Belgische studenten, zelfs al studeren en verblijven ze hier niet?

... een proeftijd voor studenten minimum 7 en maximum 14 dagen duurt?

... het strafbaar is als je werkgever je op de eerste werkdag geen exemplaar van het arbeidsreglement overhandigt?

... je recht hebt op een pauze als de arbeidstijd meer dan 6 uren bedraagt?

... je pas als 21-jarige een volwaardig minimumloon krijgt? Op je 18de is dat nog maar 82%.

... je recht hebt op een opzegtermijn van 7 dagen als je langer dan 1 maand bij dezelfde werkgever bent tewerkgesteld?

... een T-shirt met het bedrijfslogo niet wordt beschouwd als werkkledij?

... op geen enkele werkplaats nog mag worden gerookt, behoudens in sommige gevallen in de horeca?

... occasionele arbeid, bepaalde activiteiten in de socioculturele sector en seizoenarbeid voor studenten niet worden onderworpen aan de RSZ?

... je tijdens het academiejaar niet meer dan 240 uren per kwartaal mag werken als je het recht op kinderbijslag wil behouden?

... je als min-25-jarige automatisch wordt beschouwd als kind ten laste, en dus wordt gedekt door de ziekteverzekering van je ouders?

... kinderbijslagen, studiebeurzen en de eerste 2170 euro die je hebt verdiend onder studentencontract niet worden beschouwd als bestaansmiddelen, en dus ook geen invloed zullen hebben op de belastingen van je ouders?

... je als student voor het aanslagjaar 2007 belastingvrij bruto 7398,33 euro mag verdienen?

... studenten geen bedrijfsvoorheffing hoeven te betalen als ze niet langer werken dan 23 dagen in juli, augustus en september én 23 dagen tijdens het academiejaar?

... de VDAB zusterorganisaties heeft in Brussel (BGDA) en Wallonië (FOREM)?

... je bij ziekte onmiddellijk je werkgever moet verwittigen, maar alleen een doktersbriefje moet opsturen als de werkgever erom verzoekt, of als dat in het arbeidsreglement of de cao staat?

... de reglementering van de betaalde feestdagen ook geldt voor studenten?

... je alleen studentenwerk mag verrichten als je niet meer bent onderworpen aan de voltijdse leerplicht (in de praktijk: vanaf 15 jaar)?

 (SDB)


Comments

JOBS & STAGES

Steeds minder pas afgestudeerden aan de slag in de zorg

Het afgelopen jaar is het aandeel min-35-jarigen dat met een nieuwe job in de zorg is gestart, duidelijk [...]

Stel zelf je loonpakket samen

Meer dan de helft van de bedrijven geeft werknemers de kans hun loonpakket zelf samen te stellen. Vooral [...]

  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

TopMovies

SOCIALPoll

Job in the picture

  • Slider
  • Slider

Hoog debutantenloon leidt tot jaloersheid op de werkvloer

Managers denken wel eens dat hun personeel tijdens de koffiepauze niet spreekt over hun loon, maar volgens [...]

27/03/2023

Nieuwe werknemers verdienen meer dan normaal

Onderzoek van onder meer de KU Leuven legt een opvallende trend op de arbeidsmarkt bloot. Ondanks de [...]

22/03/2023

Vierdaagse voltijdse werkweek niet populair in kmo’s

Uit een bevraging van hr-dienstenbedrijf Acerta en werkgeversorganisaties Etion en VKW Limburg bij meer [...]

24/02/2023

GUIDO NV is het nummer 1 Belgische niche-mediabedrijf naar de doelgroep jongeren (studenten in het bijzonder), scholieren en Young Starters

Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge
Tel.: +32 (0) 9 210 74 84