Hoeveel verdien je? 1: het loon

11/09/2008 // Categorie: Solliciteren
Het loon is de belangrijkste beloning van wie werkt. Om de exacte omvang van die beloning te kennen en te voorspellen, is een beetje kennis nodig over wat een loon precies inhoudt.

Het verschil tussen netto en bruto

Het nettoloon is het loon dat op het einde van de maand op de bankrekening wordt gestort. Dit geld mag je besteden, je belastingen zijn er reeds in verwerkt.

Het verschil tussen bruto en netto zit 'm in:

- Belastingen (de bedrijfsvoorheffing),

- Sociale bijdragen

- Enkele kleinere kosten

Als werknemer betaal je dus belastingen en sociale bijdragen (bijdragen aan de sociale zekerheid, die bestaat uit een ziekteverzekering, een pensioenverzekering, een werkloosheidsverzekering, kinderbijslag, enzovoort). Die twee bijdragen tot de gemeenschap vormen het voornaamste verschil tussen brutoloon en nettoloon.

Delen met de overheid

Het brutoloon is echter nog niet de totale kostprijs voor de werkgever . Ook die moet voor jou bijdragen betalen aan de sociale zekerheid, zogenaamde patronale bijdragen.

Een simpel cijfervoorbeeld

* Voor een nettoloon van een 2000 euro bedraagt het brutoloon ongeveer het dubbele.

* De werkgever moet daar nog eens meer dan 1000 euro patronale bijdragen bovenop doen.

* Een werknemer die met 2000 euro naar huis gaat, kost zijn werkgever dus meer dan 5000 euro per maand.

* En daarbij houden we dan nog geen rekening met kosten als een bureau, een auto, een computer, opleiding…

Kunstmatig tijdsschema

Voor de werknemer

Voor de werkgever

Wie van januari tot december werkt, moet tot juli werken voor de overheid, alvorens er geld voor hemzelf overschiet.

De werkgever moet tot september betalen aan de overheid, alvorens de werknemer aan bod komt.

Voor je al te veel begint te klagen: vergeet niet dat je van de overheid ook heel wat in ruil krijgt, ‘gratis'. Het voorbeeld hierboven is voor een beginnende werknemer wat hoog gegrepen: 2000 euro zullen weinigen verdienen de eerste jaren.

Hoeveel moet ik verdienen?

Wie zicht wil krijgen op wat een normaal loon is voor de functie die hij of zij ambieert, kan best op het internet terecht.

Ieder jaar gebeuren er heel wat studies over de hoogte van de lonen in België. Meestal moet betaald worden voor de gedetailleerde studies, maar de grote lijnen zijn op talloze websites te vinden.

Waar kan je salarisstudies terugvinden?

In vacaturekranten

Vacature

Jobat

Bij de sociale secretariaten

SDWorx

Sofim

ADMB

Op vacaturesites

Monster

Stepstone

Bij de vakbonden

Loonwijzer

Op die sites kan je ook berekeningen uitvoeren om van netto naar bruto te gaan en omgekeerd. We raden je aan om dit zeker te doen. Bovendien kan je je eigen situatie optimaliseren als je weet wat er allemaal te krijgen is, en wat daarvan de voor- en nadelen zijn.

Een werknemer moet zo'n 13 procent van zijn brutoloon afstaan aan de sociale zekerheid. Samen met de bedrijfsvoorheffing is dit het verschil tussen netto- en brutoloon.

Een brutoloon van 1500 euro wordt netto zo een 1100 euro

   “        “          “   2000              “                     1300

   “        “          “   4000              “                      2200

Bovenop het brutoloon betaalt de werkgever zo'n 25 procent ‘patronale bijdragen' aan de sociale zekerheid.


Terug naar het overzicht

Comments

Meer artikels

Andere interessante Guido-artikels

Volg ons ook op onderstaande sociale media

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het CIM-internet logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

© GUIDO NV - Alle rechten voorbehouden