Image
13/03/2016

Rechten en plichten van de student-stagiair

Elk jaar lopen tienduizenden studenten stage in een bedrijf. Voor velen is het een allereerste kennismaking met de bedrijfswereld, en dan nog in een vakgebied dat perfect in het verlengde ligt van hun studies. De bedrijfswereld zelf houdt trouwens ook wel van stagiairs: enthousiaste, geschoolde werkkrachten die je niet eens hoeft te betalen. Maar wat zijn de rechten en plichten van de student-stagiair
 
Een stagiair heeft eigenlijk een vrij uniek dubbelstatuut: hoewel hij nog steeds student is op zijn school en onder het direct gezag blijft staan van de schooldirectie, wordt hij tegelijk beschouwd als 'gelijkgestelde werknemer' in het bedrijf waar-ie stage loopt. Gelijkgesteld, dat wil zeggen dat-ie dezelfde rechten en plichten heeft als een werknemer in dezelfde of een gelijkaardige functie. Met één klein detailverschil: een stagiair krijgt geen loon.
 
Wie bonjourt wie buiten?
 
Als stagiair ben je niet gebonden aan een arbeidsovereenkomst, noch aan een contract voor studentenarbeid. De overeenkomst loopt tussen de school en de stagegever. Eigenlijk is het vrij eenvoudig: hou altijd in je achterhoofd dat je nog student bent. Ben je ziek? Waarschuw dan de school, en die zal het bedrijf op de hoogte brengen. Bevalt de stage je niet, krijg je onzinnige taken toebedeeld? Nou, om te beginnen wordt er een 'stageactiviteitenlijst' opgesteld, en als je eigenlijke opdracht sterk blijkt af te wijken van die lijst, heb je het recht om te klagen. Maar nogmaals: enkel de school - bij monde van je stagebegeleider - kan beslissen of je klacht gegrond is. Als stagiair kun je dus niet zomaar op eigen houtje beslissen om op te stappen omdat je je niet op je gemak voelt. Enfin, je kunt dat natuurlijk wel, zoals je het op de hogeschool of unief in principe ook elk moment kunt afbollen, maar dan grijp je uiteraard naast je diploma. Ten slotte kan ook het bedrijf beslissen je buiten te bonjouren als je er niets van bakt, maar je stagegever zal dat gemotiveerd en schriftelijk moeten doen. En voor alle duidelijkheid: het is nooit de stagegever die beslist of je 'gebuisd' bent voor je stage, dat blijft een beslissing van de school, na evaluatie van de verslagen van alle betrokken partijen.
 
Terug naar school!
 
Feestdagen, werkuren, weekendrust, middagpauzes, alles geldt evenzeer voor stagiairs als voor hun tijdelijke collega's in het bedrijf. Een leuk detail in het stagereglement is de verplichting van het bedrijf om je terug naar school te sturen in geval van staking, technische of economische werkloosheid of overmacht. Nee, mee staken of betogen mag niet. Terug naar school dus, met een briefje voor de directeur, maar als niet langer leerplichtige kan je in dit geval natuurlijk ook het café op de hoek met een bezoek vereren.

foto: Shutterstock 

Comments

JOBS & STAGES

Steeds minder pas afgestudeerden aan de slag in de zorg

Het afgelopen jaar is het aandeel min-35-jarigen dat met een nieuwe job in de zorg is gestart, duidelijk [...]

Stel zelf je loonpakket samen

Meer dan de helft van de bedrijven geeft werknemers de kans hun loonpakket zelf samen te stellen. Vooral [...]

  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

TopMovies

SOCIALPoll

Job in the picture

  • Slider
  • Slider

Hoog debutantenloon leidt tot jaloersheid op de werkvloer

Managers denken wel eens dat hun personeel tijdens de koffiepauze niet spreekt over hun loon, maar volgens [...]

27/03/2023

Nieuwe werknemers verdienen meer dan normaal

Onderzoek van onder meer de KU Leuven legt een opvallende trend op de arbeidsmarkt bloot. Ondanks de [...]

22/03/2023

Vierdaagse voltijdse werkweek niet populair in kmo’s

Uit een bevraging van hr-dienstenbedrijf Acerta en werkgeversorganisaties Etion en VKW Limburg bij meer [...]

24/02/2023

GUIDO NV is het nummer 1 Belgische niche-mediabedrijf naar de doelgroep jongeren (studenten in het bijzonder), scholieren en Young Starters

Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge
Tel.: +32 (0) 9 210 74 84